Rezolucija o oživljavanju dokazanih i civilizacijskih provjerenih i prihvaćenih vrijednosti socijalizma

JKPCG procjenjuje da je rušenje socijalizma i razbijanje Jugoslavije predstavljalo civilizacijski sunovrat za sve narode i narodnosti koji žive na njenim prostorima. Ustvari na međunarodnom planu, iz stalne napetosti između kapitalizma i socijalizma, odigrala se bitka u kojoj je, iz objektivnih razloga pokleknuo socijalizam. I ma koliko je izgledalo da je socijalizam poražen, već sada se pokazuje da on, prema proračunima njegovih klasičnih i ozbiljnih savremenih teoretičara, ne može biti poražen, nego kroz razne i sve savršenije forme stalno unapređivan. Ukidanje socijalizma na našim prostorima uslovilo je urušavanje privrede u cjelini, a naročito industrije (industrijskih kapaciteta, nestanak tržišta), što je uslovilo ukidanje radnih mjesta i radničke klase - posebno industrijske kao njenog najprogresivnijeg dijela.

    Sve je to uslovilo da danas, poslije 30 godina uvođenja tzv. tranzicije, imamo:
  • krajnju suprostavljenost osiromašenog naroda, razbijene i obeznačene radničke klase s jedne strane i tajkunsko-bogataške oligarhije koja se obogatila isključivo na pljački društvene i državne imovine;
  • završava se eksploatatorski proces uspostavljanja sistema zapošljavanja najvećeg dijela radnika kod privatnih poslodavaca kojima je sistemski i praksom omogućeno da ne brinu o njihovoj radnoj i socijalnoj mogućnosti i sigurnosti;
  • konstantno se povećava broj mladih, a i posebno obrazovanih građana koji ostaju nezaposleni i koji ne vide svoju perskpetivu, pa se sele u inostranstvo;
  • sindikati, iako im se povećavaju obaveze u zaštiti istinskih vitalnih interesa radnika u odnosu na okolnosti socijalizma, ne rješavaju nagomilane probleme, nego oprtunistički obskrbljuju svoje funkcionere. Sindikati više služe Vladi, nego što su bezkompromisni zaštitnici prava i interesa radnika;
  • vlast omalovažava mogućnosti političkog i svakog drugog razložnog poimanja objektivne stvarnosti od strane naroda. Ona javno proklamuje svoju moć da mijenja za kratko vrijeme civilizacijsku stranu, tradicionalni moral i svijest (Vlast se hvali da je prijem u NATO omogućen i realizovan „mudrom“ politikom zaobilaženja volje „neukog“ naroda);
  • u Crnoj Gori, kao i u svim državama na prostoru Jugoslavije, na sceni je kleronacionalizam i šovinizam, koji negira sve što je - iako se vjerovalo da je crkva i religija odvojena od države - stvoreno u socijalizmu i kao takav se stavlja na čelo nacionalnih sukobljavanja;
  • zanemarivanje sjevera Crne Gore i u cjelini svake proizvodnje i organizovanja realizacije njenih proizvoda na ruralnim-seoskim područjima, ima za posljedicu uvoz svih poljoprivrednih proizvoda koji je neminovno uveo krajnju proletarizaciju tamošnjeg seoskog stanovništva.

Zbog svega ovoga, JKPCG donosi sljedeću:

Rezoluciju o oživljavanju dokazanih i civilizacijskih provjerenih i prihvaćenih vrijednosti socijalizma

Pošto je Crna Gora relativno mali društveni i državni sistem, sa stanovništvom sa priznatim i dokazanim interesom za politička, društvena, a naročito istorijska zbivanja, potrebno je učiniti da nikakva vlast ne potcjenjuje ova svojstva našeg naroda. Naprotiv, potrebno je ne samo rehabilitovati ovo što je na ovom planu bilo, nego na intelektualnom, informativnom, moralnom i svakom drugom planu podsticati opšti napredak na jačanju kritičkog poimanja stvarnosti od strane širokih masa. Samo na taj način moći ćemo nadvladati negativno ideolopoklonstvo prema „svemogućim“ vođama i njihovoj samouvjerenosti da je narod takav po prirodi stvari i da ih mora bezpogovorno slijediti.

Neophodno je preduzeti sistem mjera da se premosti jaz između osiromašenih radnih i drugih masa naroda i prebogate oligarhije koja ne može dokazati da je to ostvarila ličnim i generacijskim porodičnim radom prije i u toku tranzicije iz našeg samoupravnpg socijalizma u liberalno vučji kapitalizam. Potrebno je podvrgnuti najoštrijoj kritici i analizi bogatstvo novih bogatuna i izvršiti oduzimanje nelegalno stečenog kapitala i upotrijebiti ga u interesu društva, bez obzira da li se radi o vladajućoj poziciji ili opoziciji. Iz toga treba formirati fondove za zapošljavanje i projektovanje i realizaciju novih proizvodnih kapaciteta prilagođenih tržištu i sigurnosti privrednog razvoja.

Pri procesima totalnog uništenja krupnih industrijskih grana i proizvodnih kapaciteta, potrebno je tu imovinu upotrijebiti isključivo kao vlasništvo naroda i izvršiti deprivatizaciju svega onoga što nije nastavilo da radi u približno istom ili unaprijeđenom obimu kao u doba socijalizma. Sve što je doživjelo prenamjenu i što je pretvoreno u trgovački kapital mora biti oduzeto i podruštvljeno-makar na nivou države. Potrebno je uspostaviti sistem u kojem će mladi i sposobni imati zagarantovanu perspektivu zapošljavanja u Crnoj Gori, a ne da neodređeno čekaju na posao ili odlaze u inostranstvo.

Potrebno je jednom zasvagda obezbijediti da za stručne poslove nije važno nikakvo partijsko iskustvo, u smislu političko-partijiske pripadnosti ili podobnosti. Sadašnje stanje ukazuje da je stranačka pripadnost neprikosnovena u zapošljavanju. Tzv. sadašnja politička podobnost mora biti zamijenjena stručnom i opštenarodnom moralnom podobnošću.

Ako su priznati razni vidovi vlasništva (društveno-državno, mješovito i privatno) onda treba obezbijediti da radnik, proizvođač bude u potpunosti i na isti način zaštićen kako u pravima, tako i u obavezama koje ne mogu zavisiti isključivo od volje poslodavaca. Potrebno je afirmisati sistem konkursa, zapošljavanje u načelu na neodređeno vrijeme. Rad na određeno vrijeme potrebno je strogo kontrolisati jer njegova zloupotreba rađa socijalnu i ekonomsku nesigurnost, podanički mentalitet i sveopštu samovolju poslodavaca odnosno novih gazda.

Da bi se položaj radnika u svim granama ljudskog rada zasnivao na istinskim i civilizacijskim vrijednostima socijalizma, potrebno je da sindikat preuzme unaprijeđenu funkciju koju je imao iz predrevolucionarnog perioda socijalizma i da preuzme najbolje iskustvene tekovine ove organizacije u najrazvijenim kapitalističkim zemljama svijeta. On treba da bude ekonomski-materijalno nezavisan od poslodavaca i vlasti; da ga vlast ne uslovljava nego obavezno podržava u pravima sveopšte zaštite radnika. Ako je čovjek-radnik-proizvođač- stvaralac, onda on mora imati punu sigurnost i zaštitu svoje moćne sindikalne organizacije. Da bi se to ostvarilo, mora se egzatno iskazati besmisao našeg formalizovanog sindikalizma u prethodnom socijalizmu a posebno sadašnjeg strukovnog i drugog elitizma, koji služi isključivo elitizmu sindikalnih vođa i njihovom podvlačenju vlasti - pod krinkom nekakvog, kompromiserski orjentisanog, socijalnog partnerstva.

Na planu socijalne zaštite svih građana, a naročito vaspitanja i obrazovanja, kulture i nauke, potrebno se vratiti unaprijeđenim humanističkim tekovinama, potvrđenim u praksi socijalizma i teoriji, filozofiji i nauci ove nastupajuće epohe stalnog prevladavanja ograničenosti kapitalizma.

Briga o djeci, o mladim, starim i nemoćnim, penzionerima i invalidima ima slavne tradicije u istoriji socijalizma (kako u teorijskim zamislima, tako i ostvarenoj pozitivnoj praksi).

Samo vraćanjem pozitivnim socijalističkim vrijednostima moguće je razriješiti sadašnje društvene protivurječnosti i učiniti da nam Crna Gora ostane istinska domovina. Bez toga protivurječnosti će rasti do ivice i preko ivice građanskih sukoba.

Ako svemu navedenom dodamo i to što se u velikim metropolama svijeta zbiva danas na ljevici, moći ćemo da pratimo i da se uključujemo u ono što se zbiva tamo, ne bismo li se na racionalan i politički organizovan način aktivirali ovdje u Crnoj Gori u borbi i konačnom obračunu sa više decenija aktuelnom, nemoralnom, nezasitom i kriminogenom vlašću. Objektivno, svi su izgledi da će ovoga puta novi socijalistički pokreti početi i dobiti čvrst pečat u svjetskim metropolama.

kontakt

Ukoliko ste simpatizer ili želite da postanete član, javite se na sledeće kontakt podatke ili nas posjetite u našim prostorijama u centru grada. Očekujemo vas!

Vladislav Vuković +382 67 631293
Radislav Stanišić +382 69 674265
tel/fax: +382 20 220233
E-mail: jkpcrnegore@gmail.com
Adresa: Trg Božane Vučinić br. 17, Podgorica, Crna Gora