Poštovanje i/ili njegovanje tekovina

Na svojoj sjednici od 16 septembra 2018. godine Centralni komitet Jugosovenske komunističke partije Crne Gore je odlučio da se javnosti obrati sledećim saopštenjem:

Nije dovoljno da boračke organizacije i komunisti u Crnoj Gori svoju aktivnost svode na obeilježavanje datuma i odavanje počasti NOB - i. To, u ostalom čine i druge partije iz vlasti i opozicije, i to iz dnevno političkih razloga.

Boračke organizacije i komunisti u svojim aktivnostima moraju pažnju usmjeriti njegovanju i oživljavanju ukinutih tekovina NOB-e i socijalističke revolucije.

NOB-a je imala u svojoj osnovi bespoštednu borbu protiv okupatora i odlučnost da uvijek budemo svoj nad svome, da se ne svrstavamo u vojne saveze koji su okrenuti protiv bilo koje države ili naroda u Evropi i svijetu.

Socijalistička revolucija, kao i sve revolucije, bez obzira na sve okolnosti, imalo je oslobodilački karakter za sve potčinjene, osiromašene i omalovažene mase, pa je u tome označila promijenjen njihov položaj na socijalnom, prosvjetnom, zdrastvenom i na opštem životnom planu. Sve je to tranzicija reducirala ili u potpunosti ukinula, u stvari, sadašnja vlast pala je na pozicije onih koji su se u toku Drugog svjetskog rata borili kao tzv Jugoslovenska vojska u otadžbini.

Više ne važi parola: „Fabrike radnicima, a zemlja seljacima“. Pretvorili su je u svoju suprotnost, pa su fabrike prepuštene tajkunima koji sa njima trgovački manipulišu, vrše njihovu prenamjenu i potpuno unišetnje. Zemlja je postala građevinski prostor oko gradova, potpuno zapuštena na udaljenjim seotskim i planinskim prostorima. Na malom broju seotskih područja i domaćinstava država kreditira i na drugi način izigrava zaštitnika poljoprivrednika.

Država se javlja kao uzurpator svekolike narodne imovine koju čine seoski i plemenski komuni (zajednički pašnjaci, planine, šume, vodotoci) koje prepušta novopečenim tajkunima da sve to shvate u funkciji ličnog raspolaganja i bogaćenja. Posebno je značajna borba za oživljavanje, na osnovama društvenog vlasništva tekovina samoupravog socijalizma, u čemu smo bili na putu da postanemo svjetski primjer i izuzetnost, u teoriji i praksi. Šta ima uzvišenije od otvaranja procesa da radni čovjek odlučuje o radu i rezultatima svog rada, svom životu, i saodlučuje sa drugima o sadašnjosti i budućnosti našeg društva.

Sadašnji poredak je sve to negirao kao moguću realnost i praksu. Sveli su nas na neke tzv. građane čija se funkcija svodi na formalno učešće na izborima. Posle toga niko nas nizašto ne pita: gdje živimo (u ulici i kvartu, selu, mjesnoj zajednici, opštini i državi Crnoj Gori)? Podcijenjuju naš intelekt kada su u pitanju neke sudbinske stvar za nas i druge zemlje, kao što je priznavanje tzv. Kosova, članstva u NATO, i sl.

Sve ovo obavezuje boračke organizacije, i posebno komuniste, da se angažuju na izradi jedne cjelovite zajedničke platforme, kaja će ukazati na to koje su vrijednosti i metode oživljavanja i ostvarivanja tekovina ONB-e i socijalističke revolucije. Za takav naš naum i opredjeljenje, bitno se boriti protiv revizionalističkog valorizovanja NOB-e i socijalizma u Crnoj Gori.

Za Centralni komitet JKPCG
Predsjednik

Vladislav Vuković
kontakt

Ukoliko ste simpatizer ili želite da postanete član, javite se na sledeće kontakt podatke ili nas posjetite u našim prostorijama u centru grada. Očekujemo vas!

Vladislav Vuković +382 67 631293
Radislav Stanišić +382 69 674265
tel/fax: +382 20 220233
E-mail: jkpcrnegore@gmail.com
Adresa: Trg Božane Vučinić br. 17, Podgorica, Crna Gora